Klippsamling för Argument och Fakta


  sv   en  
 
  Startsida     Vårt system     Nation(alism)     Politik     Grundsyn     Extremism  
  Geografi     Historia     Skribenter     Entiteter     Ämnen     Kataloger  

 

Västerlandets och kristenhetens historia

Se fliken 'Historia - underrubriker' för ett klargörande beträffande urvalet av innehåll på sidorna under den här rubriken.


Mänskliga rättigheter - principiellt

dwa-1445    Europa och mötet med det främmande: kolonialism och rättighetsbegrepp.
Carolina Söderholm + 1 på webbplatsen Populär historia, 2001-03-10.

tam-002   Kampen om rättigheterna
Maria Ljungdahl, Lunds universitet: Examensarbeten, 2010.

Naturrätt

ref-010   Några nya forskningsrön om Samuel Pufendorf
Jan Lionell Sellberg, Statsvetenskaplig tidskrift, 1997.


Det kristna Bysans

2012-04-26: pan-1033    Det kristna Bysans.
Al i Als analyser.
rubriken

Romerska riket och medeltiden i det katolska Europa (utom Skandinavien)

: pan-1035    The Rights of Women According to Roman Law.
John Wijngaards i Wijngaards Institute for Catholic Research.

: pan-1036    Women in ancient Rome.
i Wikipedia.

: pan-1037    Women in Ancient Rome: Legal Rights.
Nancy Padgett i History Travels with Nancy Padgett (website).

2001-03-14: pan-7755    Drömmen om ett enat Europa.
Anna Larsdotter i Populär historia.

Skandinavien under katolsk tid

2014-11-18: pan-1042    Kärleken har alltid varit viktig.
Kenneth Nilsson i Forskning och Framsteg.

Den lutherska reformationen

Det här avsnittet ska ge utrymme för olika perspektiv på reformationen i nordeuropa. Även nutida initiativ för att "överbrygga historiska motsättningar" må ingå.

2016-10-30: pan-3730    After 500 years of schism, will the Reformation rift finally be healed? .
Harriet Sherwood i TheGuardian.

2017-01-17: pan-3729    C of E archbishops call on Christians to repent for Reformation split.
Harriet Sherwood i TheGuardian.

Islams roll i förmedlingen av antikens tankegods till Västerlandet

2010-01-07: pan-3103    Motoffensiv i akademisk medeltidsmatch.
Karl Steinick i SvD.

2010-11-: pan-3102    Det kristna Europas grekiska rötter.
Anders Brogren i Svensk pastoraltidskrift.

Kritisk granskning av vår (västerlandets) historia och dess aktörer

2017-08-22: pan-5224    Toppling statues? Here's why Nelson's column should be next.
Afua Hirsch i TheGuardian.

Lättillgängliga presentationer av västerlandets historia eller delar därav

---: pan-7789    History of Europe.
i History World.

2014-07-29: pan-10329    Otto von Bismarck och Tysklands enande 1864-1871.
Jan-Gunnar Rosenblad; Gunnel Söderholm i SO-rummet.