Klippsamling för Argument och Fakta


  sv   en  
 
  Startsida     Vårt system     Nation(alism)     Politik     Grundsyn     Extremism  
  Geografi     Historia     Skribenter     Entiteter     Ämnen     Kataloger  

 

Islams historia

Liksom de andra sidorna i avdelningen 'Historia' innehåller den här sidan länkar några artiklar om stat, religion och samhällsform under tidigare epoker och inom sitt område. Utrymme ges både för strikt beskrivande artiklar och för sådana som hävdar en särskild uppfattning om epoken i fråga. Vi vill gärna återge skilda synsätt, så artiklar med andra uppfattningar än dem som är förtecknade nedan är välkomna och kommer att inkluderas inom rimliga gränser.

Se fliken 'Historia - underrubriker' för ett klargörande beträffande urvalet av innehåll på sidorna i den här avdelningen.

Longitudinellt perspektiv på islams historia

2017-11-08: pan-6067    Vi behöver en annan samtalston om islam.
Johan Anderberg i Expressen.
Artikeln handlar inte om det som titeln säger, utan sammanfattas bättre av följande mening i dess inledning: "Johan Anderberg läser en ny idéhistoria över världsreligionen och ser en ständig dragkamp mellan frihetlighet och dogmatism."

Islams första två århundraden

Material sökes och bör komma.

Islams 'storhetstid' (Bagdad al-Andalus etc.)

2016-09-12: pan-2859    Vad menar vi med islams storhetstid.
Mohamed Omar i DGS.

Särskilda inriktningar och sekter inom islam

2016-10-22: pan-3078    Assassinerna och den heliga sandalen.
Mohamed Omar i DGS.

al-Andalus

Se Inventering 42.

Osmanska riket

2017-12-29: pan-6848    Ottoman Empire.
Stanford Jay Shaw; Malcolm Edward Yapp i Encyclopaedia Britannica.

: pan-982    Hur kolonialismen förstörde kalifatet.
i Hizb ut-Tahrirs webbplats.

2013-08-14: pan-123    Mångkultur utan multikulturalism.
Nathan Shachar i DN.
Om Istanbul omkring förra sekelskiftet.

Islamska välden i Indien

: pan-2982    Muslim conquests on the Indian subcontinent.
i Wikipedia.