Klippsamling för Argument och Fakta


  sv   en  
 
  Startsida     Vårt system     Nation(alism)     Politik     Grundsyn     Extremism  
  Geografi     Historia     Skribenter     Entiteter     Ämnen     Kataloger  

 

Missionsverksamhet

Denna sida inrättades 2016-09-20 och har ännu inte något nämnvärt innehåll. Den ska innehålla information om religiösa rörelsers missionsverksamhet och proselytism i allmänhet, med tonvikt på de fall där rörelsen bör betraktas som extremistisk. Beträffande sådan verksamhet i Sverige, se Inventering 40,

2017-11-16: pan-5932    UAE remarks on control of mosques in Europe condemned.
i Aljazeera.

Al Qaedas proselytism

2016-12-29: pan-3542    A more dangerous long-term threat: Al-Qaida grows as Isis retreats.
Jason Burke i TheGuardian.