Klippsamling för Argument och Fakta


  sv   en  
 

 

Redaktion och kontaktuppgifter

Detta är sektionen för Mångfaldsliberalism inom webbplatsen Argument och fakta. Ingångssidan för hela webbplatsen är www.argumentochfakta.se

Utgivningsbevis och ansvarig utgivare

Denna webbplats har utgivningsbevis från Myndigheten för press, radio och tv, och har därför en status som liknar den som gäller för tidningar och andra periodiska publikationer. Följande uppgifter om webbplatsen gäller i detta sammanhang:

Ansvarig utgivare: Erik Sandewall

Mailadress: erik.sandewall@argumentochfakta.se

Projektgrupp och redaktion

Det redaktionella arbetet, alltså framtagning av material och redigering av webbplatsen, gör av en projektgrupp som för närvarande enbart består av Erik Sandewall. Det betyder alltså att detta är ett enmansprojekt än så länge.

Sektionsindelning

Webbplatsen Argument och fakta består av flera sektioner, och varje sektion består i sin tur av ett antal sidor. Man kan navigera mellan sidorna i en och samma sektion genom att använda huvudmenyn upptill på varje sida och undermenyn till vänster på sidan.

Den här sidan ingår i sektionen för vårt "klippbibliotek", som innehåller cirka 2000 länkar till artiklar inom vårt intressesområde. De menyer som visas nu avser alltså denna sektion. En översikt över övriga sektioner kan nås genom att klicka på "Startsida" upptill på den här sidan, och därefter på "Övriga sektioner" i menyn till vänster.