Klippsamling för Argument och Fakta


  sv   en  
 

 

Artikelkommentarer, under november 2017

Följande är en lista på tidningsartiklar som vi har en kommentar till och sådana som vi vill särskilt rekommendera.


2017-11-18 : pan-5971    Inga skattepengar till antidemokrater.
Aleksandra Boscanin i GP.
2017-11-23 : Skribenten upprepar tidigare kända argument, men andra och starkare sådana skulle behövas om hennes slutsats ska vara trovärdig. (hela texten)

2017-10-15 : pan-5769    Some Vikings Were Likely Muslims, and White Supremacists Hate It.
David C. McAfee i Patheos.
2017-11-10 : De i artikeln redovisade skälen för att vikingar övergått till islam förefaller helt otillräckliga. Den hårda kritiken mot dem som ställer sig skeptiska detta påstående är därigenom grundlös. (hela texten)

2017-11-07 : pan-5849    Att stå fast -- eller dra.
Anders Leion i DGS.
2017-11-07 - Rekommenderas

2017-11-02 : pan-5805    Before Balfour: the Reformation helped to create the state of Israel .
Giles Fraser i TheGuardian.
2017-11-03 : Artikeln hävdar att reformation i England ledde till ett kraftigt ökat intresse för Bibeln och därmed till ett romantiserat synsätt på judendomen, vilket i sin tur skulle vara en förklaring till Balfourdeklarationen. (hela texten)