Klippsamling för Argument och Fakta


  sv   en  
 

 

Statistik

Uppgifter om denna webbplats, enligt körning 2018-03-27:

Antal webbsidor i klipparkivet: 237.

Antal artiklar som refereras från dessa webbsidor: 3290.
(Multipla länkar till samma artikel har ej dubbelräknats).

Totalt antal refererade artiklar i databasen: 7277, inklusive dubletter.


Fördelning av artiklarna efter publiceringsår, 2018-01-01:

 tom 2000 20
2001 2
2002 13
2003 7
2004 10
2005 10
2006 8
2007 16
2008 18
2009 28
2010 56
2011 37
2012 63
2013 88
2014 150
2015 410
2016 761
2017 973
2018 0
2019 0
---------------
totalt: 2670 för länkade artiklar med känt publiceringsår
alla: 2828 för alla länkade artiklar

För övriga 158 artiklar saknas alltså uppgift om publiceringsår i databasen.
Detta förekommer i första hand på sidor som ingår i informativa webbplatser.


Antal webbsidor och refererade artiklar vid tidigare tillfällen:

2016-09-15: 857/93
2016-10-04: 900/98
2016-10-28: 1049/102

2017-04-05: 1796/125
2017-07-23 1958/153
2017-09-10 2182/165
2017-10-08 2382/169
2017-11-21 2618/182

2018-01-01 2828/197