Klippsamling för Argument och Fakta


  sv   en  
 

 

Statistik

Uppgifter om denna webbplats, enligt körning 2018-09-30:

Antal webbsidor i klipparkivet: 305.

Antal artiklar som refereras från dessa webbsidor: 4119.
(Multipla länkar till samma artikel har ej dubbelräknats).

Totalt antal refererade artiklar i databasen: 9040.
Denna siffra inkluderar dubletter, men framförallt finns det många
artiklar som inte har förts in på någon webbsida.


Fördelning av artiklarna efter publiceringsår, 2018-07-22:

 tom 2000 37
2001 4
2002 15
2003 9
2004 13
2005 20
2006 19
2007 25
2008 26
2009 39
2010 77
2011 56
2012 79
2013 102
2014 199
2015 451
2016 809
2017 1083
2018 544
---------------
summa: 3607 för länkade artiklar med känt publiceringsår
alla: 3788 för alla länkade artiklar

För övriga 181 artiklar saknas alltså uppgift om publiceringsår i databasen.
Detta förekommer i första hand på sidor som ingår i informativa webbplatser.


Antal refererade artiklar och webbsidor vid tidigare tillfällen:

2016-09-15: 857/93
2016-10-04: 900/98
2016-10-28: 1049/102

2017-04-05: 1796/125
2017-07-23 1958/153
2017-09-10 2182/165
2017-10-08 2382/169
2017-11-21 2618/182

2018-01-01 2828/197
2018-03-27 3290/237
2018-07-22 3784/261