Argument och Fakta


  sv   en  
 
  Webbplatser     Artiklar  

 

Ingående webbplatser

Följande webbplatser finns inom Argument och Fakta. Var och en av dem har en struktur som liknar den här, med en horisontell huvudmeny och en vertikal undermeny vilka ger tillgång till ett antal webbsidor.

Två av webbplatserna är klippsamlingar, dvs. förteckningar över artiklar av olika slag, både i dagspress, fackpress och vetenskapliga media. Alla artiklar visas som klickbara länkar:

Klippsamlingen för individ och samhälle som innehåller artiklar om aktuella samhällsfrågor, nationalstat och nationalism, partipolitik, religion och multikultur. Referenser i våra egna artiklar går ofta till artiklar i denna klippsamling.

Index för klippsamlingen som innehåller olika slags sammanställningar över artiklar i ovannämnda klippsamling, och andra hjälpmedel som kan underlätta användningen av denna. Därtill innehåller den också artiklar om förhållanden i länder och regioner och om historiska händelseförlopp vilka kan utgöra bakgrund för artiklarna i ovannämnda klippsamling.

De andra tre webbplatserna ägnas åt att presentera mina egna åsikter och synsätt:

Paraliberalt Perspektiv är en webbplats som ska ge en systematisk presentation av ett särskilt synsätt på centrala frågor inom liberalismen. Denna webbplats är baserad på den nyliga boken Värderingar, Liberalism och Islam och dess engelskspråkiga motsvarighet.

Liberal Kommentar som formellt sett står för utgivningen av artiklar i artikelserien med samma namn. Sektionen Paraliberalt Perspektiv refererar ofta till dessa artiklar, men även till artiklar som publicerats på andra håll.

Diskoteket (tillfälligt ur funktion). Detta är ett diskussions-bibliotek, alltså en webbplats där man kan följa pågående diskussioner, delta i dem, och läsa inläggen i tidigare diskussioner.

Därtill finns

Argument och Fakta som är den här sammanfattande webbplatsen. Den ger också plats för utgivningen av artiklar i andra serier än Liberal Kommentar. Dessa beskrivs under rubriken 'Artiklar' i huvudmenyn. En av artikelserierna, nämligen 'Granskningar', kompletterar klippsamlingarna genom att den innehåller artiklar som är sakligt beskrivande eller utredande utan att argumentera för något visst ställningstagande.