Klippsamling för individ och samhälle


  sv   en          
 
  Startsida     Samhället     Nation(alism)     Politik     Grundsyn     Extremism  

 
  Ändamål

 

 

Klippsamlingens innehåll och ändamål

Denna webbplats är en av flera webbplatser som ingår i ett gemensamt webbkluster, nämligen Argument och Fakta

Den betecknas som en klippsamling eftersom den är en förteckning över artiklar med länkar till hela texten för respektive artikel. I det här fallet gäller det artiklar om samhälle, nation, ideologi, och individens ställning i dessa. Den har tillkommit genom att jag fortlöpande har antecknat webbadresserna till artiklar som jag läst och tyckt vara intressanta. Allteftersom har sedan ett urval av dessa artiklar infogats (med klickbara länkar) på webbsidorna i den här webbplatsen och i en annan, relaterad sådan. Artiklarna har grupperats i de fem huvudkategorier som anges överst på den här sidan, med ett antal underkategorier som anges i en kolumn till vänster för varje huvudkategori.

Skälet för denna insamling och strukturering av artiklar är att jag som redaktör (Erik Sandewall) vill kunna återfinna dem och använda dem som referenser i de artiklar som jag skriver själv. Dessutom är detta ett experiment med hur man bäst kan utforma ett sådant system för att hålla reda på vad det är man har läst. Det är så ofta som man vill kunna återkomma till något man läst tidigare.

Kriteriet för att ta med en artikel vid insamlingen och för att infoga den i klippsamlingen är främst att artikeln ska bidra med väl underbyggda fakta, eller att artikeln innehåller klar argumentation för en ståndpunkt som är värd att hänvisa till i en debatt. Det behöver då inte vara en åsikt som jag instämmer i: det är lika intressant med åsikter som jag vill argumentera emot.

Insamlingen av artiklar påbörjades år 2013 och har fortgått sedan dess. Infogandet av artiklar på de här webbsidorna har dock gått på sparlåga sedan 2018, så de flesta artiklarna är från före det året. Här finns artiklar både från dagspress, från webbplatser, och vetenskapliga artiklar. Prioritet har givits åt artiklar som är fritt tillgängliga, utan betalvägg, men här finns också artiklar från de största svenska dagstidningarna, och ett begränsat antal andra artiklar med betalvägg.

Ytterligare information om klippsamlingens uppbyggnad och filosofi kan fås genom den här länken .