Välkommen till Argument och Fakta
 


Den här webbplatsen, 'Argument och Fakta', har som uppgift att publicera debattartiklar och hela debatter i samhällsfrågor, och att bidra till att debatten blir öppen och faktabaserad. Jag lägger särskild vikt vid frågor som rör etnisk, religiös och annan kulturell mångfald i samhället. Då tar jag inte bara upp olika möjligheter och problem som följer av denna mångfald, utan även frågor om hur staten bör vara organiserad och hur det politiska systemet bäst ska agera i samband med mångfalden.

Webbplatsen består av fyra sektioner. Tre av dem innehåller framförallt mina egna artiklar inom webbplatsens område. Den fjärde sektionen är ett slags klippsamling för digitala tidningsurklipp. Eller, med andra ord, en strukturerad samling av länkar till Internetpublicerade och (mestadels) fritt tillgängliga artiklar inom webbplatsens område. Avsikten med denna klippsamling är att ge material och referenser för användning i mina egna artiklar. Sedan hoppas jag att den också ska kunna vara till nytta som en källa till information även för andra. Följande länkar leder vidare:

Till redaktionell information om hela webbplatsen

Till en översikt över webbplatsens alla sektioner