Välkommen till Argument och Fakta
 


Den här webbresursen, 'Argument och Fakta', har som uppgift att underlätta och dokumentera debatten i viktiga samhällsfrågor, och att bidra till att den debatten blir öppen och faktabaserad. Jag lägger särskild vikt vid den politiska liberalismens principer, och vid frågor som rör etnisk, religiös och annan kulturell mångfald i samhället. Då tar jag inte bara upp olika möjligheter och problem som följer av denna mångfald, utan även frågor om hur staten bör vara organiserad och hur det politiska systemet bäst ska agera i samband med mångfalden.

Webbresursen består av flera sektioner som är utformade som skilda webbplatser, om än med vissa länkar mellan dem. För att komma vidare, klicka på denna länk som går till en webbsida med informaation om de olika sektionerna.