Webbplatsen Argument och Fakta

Välkommen !

 


Denna webbplats publicerar information och debattartiklar som rör etnisk, religiös och annan kulturell mångfald i samhället. Vi tar inte bara upp de olika yttringarna av denna mångfald, utan också och framförallt frågor om hur staten bör vara organiserad och hur det politiska systemet - och vi själva! - bäst ska agera i samband med denna mångfald.

Webbplatsen består av några avdelningar som vardera i sin tur består av ett antal individuella webbsidor. Följande nyckelord är länkar till dessa avdelningar:

Våra ideologiska artiklar från 2013 och framåt. Här ingår en beskrivning av vårt ideologiska synsätt på mångfaldsfrågorna som vi kallar mångfaldsliberalism. Därtill finns några sakligt utredande artiklar som beskriver olika aktörer i dagens svenska mångfald.

Våra debattartiklar från 2013 och framåt. Det är alltså debattinlägg i aktuella frågor utgående från mångfaldsliberalismen, men också om liberalism i allmänhet.

Klippsamlingen. Detta är en strukturerad samling av länkar till tidningsartiklar och andra dokument inom webbplatsens område. Den omfattar över 1800 artiklar, och den kompletteras fortlöpande. Artiklar i klippsamlingen används ofta som utgångspunkt eller i referenslistan för våra egna artiklar.

Projektet. Vi håller på och göra om oss från att väsentligen vara ett enmansprojekt till att ha flera medlemmar. Den här avdelningen beskriver hur detta är tänkt. Här finns också information om webbplatsens officiella registrering och om ansvarig utgivare.

Gamla artikelsamlingen. Denna struktur ligger kvar så att länkar som gjorts till den ska fortsätta att fungera, men den ersätts av den nya struktur som finns under länken "Våra artiklar" enligt ovan.