Välkommen till Argument och Fakta
 


Den här webbplatsen, 'Argument och Fakta', har som uppgift att underlätta och dokumentera debatten i viktiga samhällsfrågor, och att bidra till att den debatten blir öppen och faktabaserad. Jag lägger särskild vikt vid den politiska liberalismens principer, och vid frågor som rör etnisk, religiös och annan kulturell mångfald i samhället. Då tar jag inte bara upp olika möjligheter och problem som följer av denna mångfald, utan även frågor om hur staten bör vara organiserad och hur det politiska systemet bäst ska agera i samband med mångfalden.

Webbplatsen består väsentligen av två sektioner. En av dem är ett slags klippsamling för digitala tidningsurklipp. Eller, med andra ord, en strukturerad samling av länkar till Internetpublicerade och (mestadels) fritt tillgängliga artiklar inom webbplatsens område. Avsikten med denna klippsamling är att ge material och referenser för användning i mina egna artiklar. Sedan hoppas jag att den också ska kunna vara till nytta som en källa till information även för andra.

Den andra sektionen kallas halvt skämtsamt för "diskoteket". På samma sätt som ett bibliotek inte bara är en förvaringsplats för böcker, utan också en plats som underlättar deras användning, så är denna sektion avsedd att underlätta diskussioner. Den håller för närvarande på att omstruktureras.

Följande länkar leder vidare:

Till klippsamlingen

Till "diskoteket"

Till redaktionell information om hela webbplatsen

Mina egna debattartiklar publicerades tidigare på det som nu kallas "diskoteket", men de finns nu på en separat webbplats som heter Liberal Kommentar