"Diskoteket" för Argument och Fakta


  sv   en  
 
  Om oss     Översikt     Pågående     Tidigare     Pressdebatt     Kommentarer     Nyhetsbrev  

 

Debatter över särskilda ämnen

Under rubriken 'Ämnesdebatter' för vi in sidor som följer upp när något ämne har varit föremål för livlig debatt i pressen. Varje sida anger (1) någon eller några artiklar som startat debatten, (2) lista över fortsatta debattinlägg i allmänna media, och (3) vårt eller våra inlägg i denna debatt.

Ett av skälen för dessa sidor och debattinlägg är att de kan bidra till att klargöra hur värdeliberalism och mångfaldsliberalism förhåller sig till andra ideologier i vårt samhälle.

För de flesta av dessa debatter finns det en (ev. flera) inventeringssidor eller situationssidor som förtecknar tidigare artiklar som har förekommit i allmänna och i sociala media, och som behandlar den den debattens frågeställning. Följande tabell anger vilka sådana sidor som utgör grund för vilken debatt:

deb-01   Inventering 1, 5, 9
deb-02   Inventering 22
deb-03   Inventering 46, 70
deb-04   Inventering 36
deb-05   Situation 31
deb-06   -
deb-07   Situation 12
deb-08   Situation 30
deb-09   Inventering 41