Projektet Argument och Fakta


  sv   en  
 
  Projektet     Webbplatsen  

 

Allmänt om webbplatsen

Den här webbplatsen är avsedd för den som är intresserad av följande frågor och samspelet mellan dem: samhällsskick, multikulturella frågor som har att göra med etnicitet och religion, vidare Sveriges identitet och svensk historia ur dessa synpunkter. Den ska innehålla både saklig information, diskussionsinlägg, och länkar till andra artiklar och informationskällor.

Webbplatsen är inte tänkt att fungera som en tidning eller en blogg, utan mer som ett litet bibliotek där det ibland kommer nya skrifter på de olika hyllorna i biblioteket. I vårt fall motsvaras hyllorna av över hundra webbsidor som nås genom att klicka i de två menyerna: huvudmenyn upptill och undermenyn till vänster. Varje webbsida behandlar sitt speciella ämne. Några av dem får nya bidrag ofta, andra mer sällan.

Webbplatsen består huvudsakligen av två sektioner nämligen en artikelsektion med information och debattinlägg, och en klippsamling med länkar till intressanta artiklar bl.a. i dagspressen. Vardera sektionen har sina egna menyer.


body> y>