Projektet Argument och Fakta


  sv   en  
 
  Projektet     Webbplatsen  

 

Frågor om användningen av denna webbplats

Denna sida, och andra sidor under rubriken 'Struktur', ska innehålla information om hur den här webbplatsen är organiserad och hur man kan bidra till den och använda den. Denna information kommer att tillföras allteftersom, och ibland kanske litet ostrukturerat.

Angående läsarkommentarer och korresponderande webbplatser

Avsikten är att Argument och Fakta ska innehålla seriösa och analyserande debattartiklar men inget upphetsande eller inflammatoriskt material. Därför kommer det inte att ges utrymme för några korta och spontana läsarkommentarer i anslutning till varje artikel. Den som vill argumentera emot en artikel på webbplatsen inbjuds istället att skriva en egen artikel för detta ändamål. Sådana repliker kan lämnas till oss för publicering på vår webbplats, om de håller korrekt stil. Alternativt kan författaren publicera dem på sin egen blogg eller webbplats varvid vi gärna länkar till denna. Vi ser gärna att det på det sättet utvecklas ett nät av korresponderande webbplatser inom vilket debatten kan föras.

Publiceringsspråk

Webbplatsen är i princip organiserad så att varje ingående sida ska kunna finnas på flera språk (tills vidare svenska och engelska), och så att man alltid ska kunna gå mellan de olika språkversionerna av en sida genom att klicka språkvalet t.ex. 'sv' eller 'en' upptill till vänster. Till att börja med finns dock flertalet sidor endast på svenska.


body> y>