Projektet Argument och Fakta


  sv   en  
 
  Projektet     Webbplatsen  

 

Redaktion, struktur och kontaktuppgifter

Utgivningsbevis och ansvarig utgivare

Denna webbplats har utgivningsbevis från Myndigheten för press, radio och tv, och har därför grundlagsskydd enligt Yttrandefrihetslagen, det vill säga en status som liknar den som gäller för tidningar och andra periodiska publikationer. Följande uppgifter om webbplatsen gäller i detta sammanhang:

Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Erik Sandewall

Mailadress: erik.sandewall@argumentochfakta.se

Webbplatsens struktur

Denna webbplats består av flera avdelningar som var för sig är organiserade med en huvudmeny upptill och en undermeny till vänster. Utöver den lilla huvudavdelning som du besöker just nu finns en avdelning för mångfaldsliberalism som innehåller våra artiklar (både analysartiklar och debattartiklar), och en avdelning för klippsamlingen.

Webbplatsens ingångssida är www.argumentochfakta.se

Projektgrupp och redaktion

Det redaktionella arbetet görs av en projektgrupp som för närvarande enbart består av Erik Sandewall. För framtagning av material deltar även Gunnar Carlsson.


body> y>