Projektet Argument och Fakta


  sv   en  
 
  Projektet     Webbplatsen  

 

Debattartiklar baserade på vårt förhållningssätt

Befintligt material från hittillsvarande arbete

De debattartiklar som hittills har skrivits inom våra projekt återfinns under rubrikerna 'Granskning' och 'Perspektiv' i avdelningen för mångfaldsliberalism på vår webbplats. I de olika sidorna under 'Granskning' finns artiklar som behandlar en specifik grupp i mångfalden, till exempel en etnisk grupp eller en religiös grupp. Vi är då i första hand intresserade av gruppens förhållningssätt i samhällsgrundande frågor, både i sig och jämfört med samhällets gemensamma värderingar eller vårt förslag till dessa.

Under rubriken 'Perspektiv' finns debattartiklar i alla övriga frågor som hör till vårt intresseområde. I många fall är det artiklar som går i svaromål mot debattinlägg i dagspressen eller på andra webbplatser. Exempel på befintliga titlar under denna rubrik är Strider individuell skolgång mot samhällsintresset? och Argument för och emot könsåtskillnad. Vi för fram dessa artiklar både för att vi är intresserade av frågorna i sig, och därför att de kan utgöra konkreta tillämpningar av våra principer för mångfaldsliberalism så som de beskrivs under rubriken 'Analys'.

Under rubriken 'Granskning' återfinns utöver debattartiklar även en del artiklar av sakligt dokumenterande karaktär.

Utformning av det fortsatta arbetet

När fler personer engagerar sig som medlemmar i detta projekt är avsikten att även deras artiklar ska kunna inkluderas under rubrikerna 'Granskning' och 'Perspektiv', och att detta ska kunna göras även när själva artikeln publicerats på annat ställe än på vår webbplats.


body> y> dy>